Smart2IT

Privacyverklaring

Smart2IT B.V. (hierna genoemd ‘Smart2IT’, ‘wij’ of ‘ons’), gevestigd aan de Diamantstraat 3, 7554 TA te Hengelo (ov), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is onder meer van toepassing op onze websites https://www.smart2it.nl, https://www.smart2vr.nl, https://www.smart2vr.com en https://www.innobrix.nl (hierna genoemd de ‘Websites’), het bezoeken van ons kantoor en alle (commerciële) relaties tussen Smart2IT en haar klanten, prospecten en business partners. We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld.

Wij behandelen de verkregen gegevens vertrouwelijk. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we omgaan met je persoonsgegevens. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag. Je kunt ons bereiken via info@smart2it.nl.

Het bezoeken van de websites, het aanmaken van een accounts met het oog op beroep te doen op de diensten en producten van Smart2IT, het inschrijven op de nieuwsbrief en/ of voor een evenement impliceer je uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van je persoonsgegevens of opt-in) van deze privacyverklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Gebruik van

Persoonsgegevens

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze websites, diensten en/of producten of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de product of dienst die je afneemt:

 • NAW-Gegevens
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Bedrijfsadres
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Website
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Functie
 • Bankrekeningnummer
 • Sollicitatie-gegevens
 • Informatie die je zelf invult in een open veld, zoals onderwerp of een vraag of opmerking in het contactformulier
 • Informatie betreffende het gebruik dat je maakt van de website, de platformen van Smart2IT en/ of mobiele applicaties van Smart2IT (zoals maar niet beperkt tot heatmaps, opnames van jouw surfgedrag, IP-adres, browsertype, de webpagina die je bezocht wanneer je toegang verkreeg tot de website)
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan Smart2IT (bijv. tijdens correspondentie met Smart2IT).
Wijze van verzameling

Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Het invullen van contactformulier
 • Het opvragen van een offerte
 • Het aanmaken van (demo)-accounts
 • Een samenwerking met Smart2IT
 • Het bezoeken van de Websites
 • Het bezoeken van het kantoor van Smart2IT
 • Het gebruik dat je maakt van de diensten of producten van Smart2IT, al dan niet middels de Websites, de platformen en/ of de mobiele applicaties, en al dan niet via een mobiel apparaat.
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief en/ of de blog (al dan niet via de Websites)
 • Het inschrijven van een evenement
 • Correspondentie met en uitgaande van Smart2IT
 • Het uitdelen van visitiekaartjes
Met welk doel verwerkt Smart2IT

Persoonsgegevens

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • Om jouw inschrijving, aanvraag en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen
 • Om jouw ervaring bij ons te personaliseren
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen
 • Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen
 • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld
 • Om je sollicitatie te verwerken
 • Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post
 • Om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch
 • Om onze websites te verbeteren
 • Statistische doeleinden
Hoe Smart2IT persoonsgegevens

Bewaart

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier nog vragen over dan kun je contact opnemen met info@smart2it.nl.

Delen van persoonsgegevens

Door Smart2IT met derden

We verstrekken je persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens in onze opdracht ontvangen, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verklaringen.

LEVERANCIERS
Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens Smart2IT, met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn: Teamleader en Mailchimp.

GOOGLE ANALYTICS
We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit.

Toestemming op

Telefoons en tablets

Met het akkoord gaan van deze privacyverklaring stem je in met het opslaan en gebruiken van de volgende gegevens van je mobiel en/ of tablet:

 • Foto/ media/ bestanden
  • Inhoud van je USB opslag aflezen
  • Aanpassen of verwijderen van de inhoud van je USB opslag
 • Opslag
  • Inhoud lezen van jouw USB/ SD opslag
  • Aanpassen of verwijderen van de inhoud van je USB opslag
 • Overig
  • Data ontvangen van internet
  • Netwerkverbinding inzien
  • Volledige netwerk
  • Voorkomen dat apparaat in slaapstand komt
  • Uitvoeren bij opstarten
  • Beheer trillingen
Hoe Smart2IT persoonsgegevens

Beveiligd

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@smart2it.nl. We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

Websites

Van derden

De Websites kunnen mogelijk hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer je één van deze links aanklikt, ga je mogelijk naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over je zou kunnen verzamelen. Smart2IT draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van jouw persoonsgegevens. Je dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en andere internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de privacy wetgeving handelen.

Minderjarigen

Onze Website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@smart2it.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Wijzigingen in deze

Privacyverklaring

Het is niet ondenkbaar dat ons privacybeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wijzigen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Inzage en wijzigen

Van jouw gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Smart2IT en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt contact opnemen via info@smart2it.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Autoriteit

Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het gebruik van

Cookies en vergelijkbare technieken

Smart2IT gebruikt functionele, analytische, session en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Smart2IT gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, dat je in kunt loggen op je accounts bij ons en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij je eerste bezoek aan onze websites hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Google Analytics (meten van website bezoeken, conversies)
 • Facebook (voor meten van website bezoeken, conversies en remarketing)

Inwerktreding

Deze privacyverklaring is voor het laatst geupdated op 12 juni 2018.

Virtual Reality, Augmented Reality
en 3D visualisatie software