Privacyverklaring

Lees hier onze privacyverklaring

Smart2IT B.V. (hierna genoemd ‘Smart2IT’, ‘wij’ of ‘ons’), gevestigd aan de Diamantstraat 3, 7554 TA te Hengelo (ov), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is onder meer van toepassing op onze websites https://www.smart2it.nlhttps://www.smart2vr.nlhttps:/eyeq-learning.com, https://www.smart2vr.com en https://www.innobrix.nl (hierna genoemd de ‘Websites’), het bezoeken van ons kantoor en alle (commerciële) relaties tussen Smart2IT en haar klanten, prospecten en business partners. We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld.

Wij behandelen de verkregen gegevens vertrouwelijk. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we omgaan met je persoonsgegevens. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag. Je kunt ons bereiken via info@smart2it.nl.

Het bezoeken van de websites, het aanmaken van een accounts met het oog op beroep te doen op de diensten en producten van Smart2IT, het inschrijven op de nieuwsbrief en/ of voor een evenement impliceer je uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van je persoonsgegevens of opt-in) van deze privacyverklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

 
 
Gebruik van Google Analytics in de Innobrix Woningconfigurator
 
De Innobrix woningconfigurator maakt gebruik van Google Analytics en plaatst derhalve een cookie in uw webbrowser. Dit gebeurt uitsluitend geanonimiseerd. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd, zodat dit adres niet naar een persoon te herleiden is. Daarnaast heeft Smart2IT een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google en is Gegevens delen expliciet uitgezet. Daarnaast maakt Smart2IT geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics cookies van Innobrix.
 
 
Gebruik van PERSOONSGEGEVENS

 

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze websites, diensten en/of producten of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de product of dienst die je afneemt:

 • NAW-Gegevens
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Bedrijfsadres
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Website
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Functie
 • Bankrekeningnummer
 • Sollicitatie-gegevens
 • Informatie die je zelf invult in een open veld, zoals onderwerp of een vraag of opmerking in het contactformulier
 • Informatie betreffende het gebruik dat je maakt van de website, de platformen van Smart2IT en/ of mobiele applicaties van Smart2IT (zoals maar niet beperkt tot heatmaps, opnames van jouw surfgedrag, IP-adres, browsertype, de webpagina die je bezocht wanneer je toegang verkreeg tot de website)
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan Smart2IT (bijv. tijdens correspondentie met Smart2IT).
 
 
Wijze van verzameling van PERSOONSGEGEVENS

 

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Het invullen van contactformulier
 • Het opvragen van een offerte
 • Het aanmaken van (demo)-accounts
 • Een samenwerking met Smart2IT
 • Het bezoeken van de Websites
 • Het bezoeken van het kantoor van Smart2IT
 • Het gebruik dat je maakt van de diensten of producten van Smart2IT, al dan niet middels de Websites, de platformen en/ of de mobiele applicaties, en al dan niet via een mobiel apparaat.
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief en/ of de blog (al dan niet via de Websites)
 • Het inschrijven van een evenement
 • Correspondentie met en uitgaande van Smart2IT
 • Het uitdelen van visitiekaartjes
 

Met welke doel verwerkt SMART2IT PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):
 • Om jouw inschrijving, aanvraag en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen
 • Om jouw ervaring bij ons te personaliseren
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen
 • Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen
 • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld
 • Om je sollicitatie te verwerken
 • Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post
 • Om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch
 • Om onze websites te verbeteren
 • Statistische doeleinden
 

HOE PERSOONSGEGEVENS WORDEN BEWAARD

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier nog vragen over dan kun je contact opnemen met info@smart2it.nl.